Werken met je hond. Wat betekent dat en hoe doe je dat nou?

Wanneer je werkt met je hond denk je al snel aan allerlei trainingen en spelactiviteiten die je samen met je hond kunt ondernemen.
Maar wist je dat trainingen zijn bedacht door mensen?
Ja, logisch hoor ik je denken; zonder training geen goed opgevoede hond.
Toch neem ik je graag mee in het verschil tussen trainen op basis van hondenpsychologie en trainen op basis van menselijke psychologie.

Wanneer wij trainen op basis van hondenpsychologie zijn er een aantal elementen die hierin erg belangrijk zijn.
– Wederzijds respect
– Vertrouwen
– Communicatie

Wederzijds respect toon je door jouw hond te zien wie hij of zij daadwerkelijk is. Goed leiderschap is hier een voorbeeld van.
Jouw hond is op de eerste plaats een dier die nu eenmaal anders functioneert dan wij mensen. Dat je op den duur kunt lezen en schrijven met je hond geeft aan dat je elkaar begrijpt waarbij je een duo vormt en vertrouwen de boventoon voert.

Vertrouwen geef je door jouw hond de steun te bieden die hij nodig heeft. Inspelen op zijn behoeftes zorgt ervoor dat jouw hond zich veilig voelt en weet dat jij er voor hem bent.

Alles draait uiteindelijk om communicatie. Communicatie verloopt echter bij honden anders dan bij ons. Daar waar wij heel verbaal zijn, spreken honden zich uit middels lichaamstaal.
Deze taal herkennen en bewust zijn van jouw eigen houding en energie zorgt ervoor dat jij op een beter niveau kunt communiceren met jouw hond.

Training om bepaalde commando’s te leren is bedacht door ons mensen. Het zorgt ervoor dat jouw hond bepaalde vaardigheden of trucjes kan laten zien. Maar besef dat het nooit iets zal wijzigen in zijn gemoedstoestand.
Zelfs de best getrainde hond kan nog probleemgedrag laten zien.

Hoe kan dat dan?
Een hond leert door bepaalde zaken aan elkaar te relateren. Vaak staat daar een beloning voor tegenover. Wanneer je dit een paar keer zal herhalen zal de hond snappen dat door het tonen van een bepaald trucje hier iets lekkers voor tegenover staat.

In de natuur werkt dat iets anders. Immers hebben wij nog nooit een roedelleider met een zak brokjes op zijn rug horen zeggen tegen een andere hond dat hij ‘braaf’ is of iets goed heeft gedaan.

Wanneer wij consulten of trainingen geven, zullen wij hierin altijd teruggaan naar de basis.
En dat begint met het onderscheiden van het probleem. Want; zit het probleem in jou of in de hond?
Honden zijn meesters in het spiegelen van gedrag. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om soms een diepgeworteld probleem van de baas te laten zien middels het gedrag dat ze vertonen.
Door met de eigenaar aan de slag te gaan komen we vanzelf uit bij het probleem wat de hond laat zien.
Mist de hond begeleiding en sturing? Door de eigenaar deze vaardigheid te leren zal de hond dit niet meer zelf op willen lossen en slechts volgen als resultaat geven.
Valt de hond uit naar andere honden? Door niet alleen te kijken naar leiderschap maar ook naar de mindset van de eigenaar zijn we veel beter in staat om de uitvallende hond te bieden wat hij nodig heeft; namelijk een baasje waar hij op kan vertrouwen.

Wat echter heel belangrijk is om te beseffen, is het feit dat het managen van bepaald (probleem)gedrag een proces kent. Wanneer je aan de slag gaat met het gedrag ga je oefenen, herhalen, fouten maken, herstellen, leren, geduldig zijn en vergeet niet te genieten. Te genieten van de vorderingen en stapjes die je maakt.
Immers; onderschat nooit de kracht van kleine stapjes!
Maar bovenal wil ik je het volgende meegeven;
‘De dag waarop je het zaadje plant, is niet de dag waarop je zult oogsten.
Heb geduld en blijf het goede doen’.