Anno 2021 beschikken veel mensen over een hond, meestal een weloverwogen keuze. Ras, sekse en afkomst wordt grondig uitgezocht alvorens tot aankoop over te gaan. Heel het internet wordt afgespeurd naar trainingsmethoden, hoe je je pup het beste kunt opvoeden, hoe je door de puberteit heen komt, etc etc etc. Echter valt het op dat er in toenemende mate mensen worstelen met (jonge) honden die iets te hard ‘puppy’-bijten, net iets te vaak opspringen of trekken aan de lijn. Afleiden en negeren is wat iedereen inclusief het internet je daarbij adviseert, het advies wat dan ook veelvuldig wordt opgevolgd. Maar wat leert een hond eigenlijk wanneer je hem negeert of afleidt met voertjes, speeltjes of iets anders leuks?
‘Overprikkeld’ is de stempel die de hond vervolgens veelal op het voorhoofd gedrukt krijgt en het daaropvolgende advies luidt benchrust. Is de hond druk? Negeren en benchrust. Bijt de hond? Afleiden en benchrust. Wanneer dit alles niet helpt? Je raadt het al… Even vooropgesteld dat ik zeker een groot voorstander ben van benchrust, omdat een jonge hond zijn eigen grenzen niet goed kan waarborgen dienen wij als baas de hond zijn rustmomenten aan te bieden. Echter is er een verschil tussen rustmomenten en opsluiting vanwege probleemgedrag.
Zoals wij mensen allemaal over een eigen persoonlijkheid en karakter beschikken, doen onze honden dat idem dito. Waar een Duitse herder het prachtig kan vinden om naast de fiets te rennen, zou een wat kleiner luier ras liever in een mandje zitten. Waar onze honden dus eigenlijk heel mooi hun karaktereigenschappen en grenzen aan ons tonen, kunnen wij als mens soms klakkeloos de adviezen opvolgen die wij op het internet vinden waarvan wij ons niet half bewust zijn van de werking of laat staan de gevolgen hiervan.
Wanneer ik Google vraag hoe ik om moet gaan met mijn hond die hapt, opspringt, blaft of aan de meubelen knaagt, is afleiden het sleutelwoord en begrenzen uit den boze. Toch wil ik het even hebben over dat laatste. Op het begrip ‘begrenzen’ lijkt tegenwoordig een taboe te rusten binnen de hondenwereld. Een ieder die dit doet, is een slechte baas en dierenbeul bovendien. Maar waarom?
Laten we even teruggaan naar onze eigen opvoeding. Want of je nu zelf kinderen hebt of niet, wij mensen hebben allen een opvoeding genodigd. Wanneer je als kind je moeder sloeg draaide zij niet weg en negeerde ze je, of strooide ze snoep op de grond om je af te leiden van deze handeling. Nee, ze ging het gesprek aan en legde uit waarom dit geen manier is om met elkaar om te gaan. Van kleins af aan zijn ons normen en waarden bijgebracht om ons de beste versie van onszelf te laten worden.
Mijns inziens geef je door middel van begrenzen echter alleen aan bij je hond wat wel en niet de bedoeling is, zoals elke ouder dit ook bij zijn of haar kind zou doen. Dit doe je niet door op te sluiten of af te leiden, maar door het gesprek aan te gaan in zijn of haar eigen taal. Zoals al eerder benoemd hebben wij een grote roedel honden, van Chihuahua tot Deense Dog en lopen deze honden gedurende de dag bij elkaar. Echter hebben wij nog geen enkele hond zich om zien draaien om ongewenst gedrag van een ander te negeren. Sterker nog, wij hebben ze nog nooit een snoepje zien pakken om een ander te belonen bij goed gedrag. Toch kunnen zij zich allen rustig, beheerst en vriendelijk gedragen naar hun soortgenoten toe. Zelfs wanneer het er tijdens het spelen ietwat ruwer aan toe gaat, zijn alle honden binnen onze roedel in staat om bij de ander aan te geven dat dit ongewenst gedrag is zonder ruzie te krijgen of zelfs met elkaar te vechten.
In de natuur zou een hond zijn lichaamstaal gebruiken om daarmee aan te geven wat gewenst en ongewenst gedrag is. Zij zullen ten alle tijden eerlijk en transparant zijn naar elkaar wanneer het op communicatie aankomt. Daar het voor ons mensen gewoonweg eenvoudiger is onszelf de taal van de hond te leren, in plaats van onze honden de mensentaal te leren zullen wij er altijd naar streven een ieder die hiervoor open staat ditzelfde te leren. Er is dus niets mis met begrenzen, wanneer dit ten alle tijden middels liefde, vertrouwen en respect gebeurt. Je hond zal je juist dankbaar zijn!
Spreekt onze methode jou aan en kun je niet wachten met jouw hond te communiceren in een taal die hij direct begrijpt? Kijk dan eens op onze website voor de mogelijkheden: www.anniekwinters.nl of klik op de link voor een AW trainingsschool bij jou in de buurt! www.trainingsschoolaw.nl