Één van de meest misplaatste woorden die ik ken.
Deze term wordt te pas en te onpas gebruikt zonder dat we daadwerkelijk weten wat we nou eigenlijk zeggen.
Iedereen die niet volgens het idee werkt van de clicker, koekjes en kunstjes methodiek, wordt bestempeld als iemand die werkt volgens de ‘dominantietheorie’ waarbij ook altijd het woord ‘achterhaald’ in dezelfde zin wordt genoemd.
Vraag een willekeurig persoon waar hij of zij aan denkt bij de dominantietheorie.
Je krijgt woorden te horen als: Straf, dwang, geweld en de baas willen spelen.
We denken aan praktijken zoals laatst bij Rambam op tv te zien was.
Ze toonde daar, zoals ze het zelf noemde, hondenscholen die werken volgens de dominantietheorie.
In mijn ogen was het gewoon dierenmishandeling en had het niks met welke theorie dan ook te maken, maar dat terzijde.
De dominantietheorie is niet meer van deze tijd, in ieder geval niet op de manier zoals wij er tegenwoordig over nadenken.
Dwang en straf is niet wat we willen bij onze trouwe viervoeter.
We willen samenwerken, wederzijds begrip en vertrouwen in elkaar hebben.
Een hond is een sociaal dier die het nodig heeft om goed samen te werken om veel mogelijk te kunnen maken.
Dit volledig los van dwang, straf en geweld.
Een goede structuur en rangorde is daarentegen wel essentieel!
Denk eens aan een bedrijf waarbij men samenwerkt om goede resultaten te behalen.
Zonder structuur, duidelijke regels en afspraken zou dit onmogelijk zijn.
Er is een goede ‘kapitein’ oftewel leider nodig, om de juiste koers te bepalen. Daarnaast hebben alle anderen hun eigen functie en doen waar hij of zij goed in zijn.
Simpel gezegd heeft rangorde dus te maken met verantwoordelijkheid nemen en wederzijdse afhankelijkheid.
Dat betekent ook dat er rekening gehouden moet worden met elkaars behoeften. De hond heeft bijvoorbeeld beweging nodig en moet naar buiten om zijn behoeften te doen. Hierin is de hond afhankelijk van de baas. Maar de baas is bijvoorbeeld afhankelijk van de hond of hij niet spullen in huis zal slopen of het huis zal bevuilen.
Bijsturen in bepaalde situaties is iets wat erbij hoort.
Wanneer je samenwerkt en elkaar helpt de juiste richting op te blijven gaan, zijn doelen te behalen. Het gaat echter vaak mis bij de communicatie… mensen praten voornamelijk door middel van woorden (en onbewust door lichaamstaal), terwijl honden zich juist zeer bewust zijn van hun lichaamstaal en dit als belangrijkste communicatie middel inzetten.
Wanneer dit het geval is komen we bij termen: dominant. ‘De hond is vervelend en de baas moet dominanter zijn’ Óf ‘de hond is dominant en je moet even laten zien wie de baas is’
Terwijl het eigenlijk om een miscommunicatie en slechte samenwerking gaat.
Houd dit in je achterhoofd wanneer iemand weer eens begint over de dominantietheorie. Wees wijs en neem niets klakkeloos aan. Jij bent veel slimmer dan dat!